Bekendmaking reglementen en verordeningen

Op deze webpagina worden de reglementen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester in toepassing van artikel 186 van het gemeentedecreet bekendgemaakt. Ze bevatten ondermeer de vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

 • Gemeenteraad 07/12/2017 - Hervaststellen van de gemeentelijke opcentiemen onroerende voorheffing op 882 voor de aanslagjaren 2018-2019.
  Bekendmaking op 08/12/2017
 • Gemeenteraad 05/10/2017 - Goedkeuren subsidiereglement voor de Tieltse verenigingen en Tieltse onderwijsinstellingen die op regelmatige basis gebruik maken van de theaterzaal van het Cultuurcentrum Gildhof.
  Bekendmaking op 12/10/2017 
 • Gemeenteraad 07/09/2017 - Goedkeuren retributiereglement op het beperkt parkeren in Aarsele.
  Bekendmaking op 08/07/2017
 • Gemeenteraad 06/07/2017 - Goedkeuren nieuw uitleenreglement e-reader / e-boeken Openbare Bibliotheek.
  Bekendmaking op 07/07/2017
 • Gemeenteraad 06/07/2017 - Goedkeuren nieuw dienstreglement Openbare Bibliotheek.
  Bekendmaking op 07/07/2017
 • Gemeenteraad 01/06/2017 - Goedkeuren algemene uniforme politieverordening Regio Tielt en implementatie GAS-sancties.
  Bekendmaking op 07/06/2017
 • Gemeenteraad 27/04/2017 - Goedkeuren politieverordening houdende overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en implementatie GAS-sancties.
  Bekendmaking op 07/06/2017
 • Gemeenteraad 27/04/2017 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
  Bekendmaking op 04/05/2017
 • Gemeenteraad 23/03/2017 - Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
  Bekendmaking op 04/04/2017
 • Gemeenteraad 23/03/2017 - Tijdelijke politieverordening m.b.t. beperking op de ambulante handel tijdens de TAC-rally
  Bekendmaking op 24/03/2017 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 16/02/2017 - Wijzigen belasting op het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein
  Bekendmaking op 22/02/2017
 • Gemeenteraad 16/02/2017 - Tijdelijke politieverordening n.a.v. het alcoholverbruik tijdens de 100-dagen viering op 10/03/2017
  Bekendmaking op 22/02/2017 (zie bijlage)
 • Gemeenteraad 12/01/2017 - Opheffing en hervaststellen van een gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie
  Bekendmaking op 17/01/2017 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 08/12/2016 - Retributiereglement op nutsvoorzieningen op het openbaar domein
  Bekendmaking op 16/12/2016
 • Gemeenteraad 08/12/2016 - Belasting op gebouwen en/of woningen die beschouwd worden als leegstand of onafgewerkt
  Bekendmaking op 16/12/2016
 • Gemeenteraad 06/10/2016 - Subsidiereglement voor het inzaaien van een groenbedekker als maatregel tegen erosie
  Bekendmaking op 13/10/2016
 • Gemeenteraad 16/06/2016 - Hervaststellen huishoudelijk reglement IBO Tanneke
  Bekendmaking op 24/06/2016
 • Gemeenteraad 16/06/2016 - Politiereglement n.a.v. Tieltse Feesten 2016 en 11 juli-viering
  Bekendmaking op 23/06/2016 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 16/06/2016 - Verordening ter bevordering van de woonkwaliteit en ter vrijwaring van het aanbod aan eengezinswoningen
  Bekendmaking op 23/06/2016 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 16/06/2016 - Retributiereglement IBO Tanneke Tielt en Aarsele en Zelfstandige Kinderopvang Kanegem 
  Bekendmaking op 21/06/2016
 • Gemeenteraad 12/05/2016 - Reglement voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s).
  Bekendmaking op 26/05/2016
 • Gemeenteraad 14/04/2016 - Hervaststellen lokaal toewijzingsreglement voor 65-plussers
  Bekendmaking op 19/04/2016 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 14/04/2016 - Hervaststellen subsidiereglement zwerfvuilactie
  Bekendmaking op 19/04/2016
 • Gemeenteraad 14/04/2016 - Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector
  Bekendmaking op 18/04/2016
 • Gemeenteraad 14/04/2016 - Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende buurtactiviteiten
  Bekendmaking op 18/04/2016
 • Gemeenteraad 03/03/2016 - Tijdelijke politieverordening m.b.t. beperking op de ambulante handel tijdens de TAC-rally
  Bekendmaking op 07/03/2016 - zie bijlage.
 • Gemeenteraad 04/02/2016 - Subsidiereglement voor jumelage-activiteiten
  Bekendmaking op 09/02/2016
 • Gemeenteraad 07/01/2016 - Wijzigen reglement cadeaubonnen voor handelaars
  Bekendmaking op 08/01/2016
 • Gemeenteraad 03/12/2015 - Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte
  Bekendmaking op 11/12/2015
 • Gemeenteraad 03/12/2015 - Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten
  Bekendmaking op 11/12/2015
 • Gemeenteraad 03/12/2015 - Reglement voor het gebruik van de socio-culturele infrastructuur
  Bekendmaking op 14/12/2015
 • Gemeenteraad 03/12/2015 - Reglement vervreemding van roerende goederen patrimonium
  Bekendmaking op 18/12/2015