Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte

De belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte is een belasting die op basis van de oppervlakte van commerciële vestigingen binnen het kernwinkelgebied een promotionele bijdragetaks heft dat erop gericht is om de centrumfunctie van de stad Tielt, met name de handels- en woonfunctie te versterken en meer uitstraling te geven. Er geldt een vrijstelling voor vrije beroepen en niet-commerciële dienstverstrekkers.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

E-loket

  • publiek toegankelijke ruimten - aangifteformulier

    eID