Structuurplannen

Ruimtelijke structuurplannen

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie en is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
Structuurplannen worden opgemaakt door het Vlaamse Gewest, door de provincie en door de gemeente.

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Strucuurplan West-Vlaanderen zijn respectievelijk te raadplegen op de site van de Vlaamse Overheid (www.rwo.be) en de provincie West-Vlaanderen (www.West-Vlaanderen.be).

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tielt

Tielt beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan sinds 1 maart 2007. Op die datum werd het GRS Tielt goedgekeurd door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. De goedkeuring werd gepubliceerd in het Staatsblad op 13 maart 2007.
Het structuurplan bevat een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89