Belasting op drijfkracht

Binnen de stad Tielt wordt er voor aanslagjaar 2021 een belasting geheven op de motoren, ongeacht de krachtbron waarmee zij worden voortbewogen. Deze belasting is ten laste van alle handels-, nijverheids- en landbouwbedrijven op het grondgebied van de stad die gemiddeld meer dan 10 personen  hebben  tewerkgesteld  in het voorgaande  jaar  en bedraagt 8,75 euro per kilowatt. Deze  belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting of van deze bijgebouwen gebruikt.

Ook voor het aanslagjaar 2022 werd deze belasting inmiddels goedgekeurd.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89