Inventarisatie leegstand en onafgewerktheid van gebouwen en belasting op de leegstand en onafgewerktheid van gebouwen

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen zijn in het leegstandsregister.

De definities van woningen, gebouwen, onafgewerkte woning of gebouw, leegstaande woning, leegstaand gebouw, en leegstandsregister zijn omschreven in artikel 1 van het reglement in bijlage.

De belasting voor een leegstaande of onafgewerkte woning en/of gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister. 

Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing:

  • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: 1.500 euro
  • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: 2.250 euro
  • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000 euro
  • Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum : 5.000 euro
  • Alle verjaardagen volgend op de vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5000 euro

Indien de belasting een leegstaand gebouw uit het kernwinkelgebied van de stad Tielt betreft; zijn volgende heffingen van toepassing:

  • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: 3.000 euro
  • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: 4.000 euro
  • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5.000 euro
  • Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum: 5.000 euro

Een belastingvermindering van 1.000€ op de heffing is evenwel mogelijk indien de etalage van het desbetreffende gebouw gedurende het ganse aanslagjaar op een kwalitatieve, aantrekkelijke wijze in gebruik is door een beoefenaar van een economische activiteit of kunstenaar.

De belastingplichtige dient hiertoe een kopie van de afgesloten overeenkomst tussen de beide partijen en een fotodossier aan de gemeentelijke administratie te bezorgen. De toekenning van deze belastingvermindering behoort tot de bevoegdheid van het schepencollege.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89