Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het privaat gebruik van de openbare weg of het openbaar domein.

De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik  neemt op de wijze zoals omschreven in het belastingsreglement.

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89