Belasting op het privaat gebruik van de openbare weg en/of het openbaar domein

Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 31.12.2019 een belasting geheven op het gebruik van de openbare weg. De belasting is solidair verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de openbare weg in gebruik  neemt op de wijze zoals omschreven in het belastingsreglement.

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina