Adreswijziging naar Tielt

Verhuis naar Tielt vanuit een andere gemeente (België)

Indien je verhuist naar Tielt vanuit een andere gemeente, dan meld je dit bij de Dienst Bevolking.   De aangifte van adreswijziging gebeurt binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief bewoont. Je geeft deze adreswijziging persoonlijk door aan het loket of via het e-loket, met vermelding van het rijksregisternummer  van alle personen die samen met jou verhuizen.

Als de adreswijziging  is aangegeven, dan kan je een tijdelijke bewonerskaart aanvragen.

Verhuis naar Tielt vanuit het buitenland

Indien je verhuist naar Tielt vanuit het buitenland, dan meld je dit bij de Dienst Bevolking. De aangifte van adreswijziging gebeurt binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief bewoont.   Je meldt je persoonlijk aan bij de Dienst Bevolking.

  • Ben je Belg en woonde je al eerder in België, breng dan je identiteitsbewijs mee. 
  • Ben je vergezeld van familieleden die nooit eerder in België verbleven, dan leggen je  familieleden volgende documenten voor: 
    • paspoort (eventueel met visum)
    • geboorteakte (al dan niet met legalisatie en beëdigde vertaling)
    • huwelijksakte (al dan niet met legalisatie en beëdigde vertaling)

Procedure

De wijkagent verricht binnen de 15 werkdagen na de aangifte een onderzoek naar de effectieve verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole word je ingeschreven in Tielt op datum van de aangifte.

Na deze vaststelling,  boek je een afspraak in bij de dienst bevolking (afspraak ten vroegste 2 werkdagen na vaststelling).   

Breng eveneens volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart (met PIN- en PUK-code)

Kom je uit het buitenland, dan is het mogelijk dat je eerst een machtiging van Dienst Vreemdelingenzaken (visum) moet voorleggen vooraleer je kan ingeschreven worden.

Maak hier je afspraak:

E-loket

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89