Sportreglementen

Iedere bezoeker wenst uiteraard niets anders dan rustig te sporten in de sportaccommodatie. Om eventuele misverstanden te voorkomen, vind je in bijlage een overzicht van de gebruikersreglementen voor de outdoor- en indooraccommodatie.

Huidige reglementen van inwendige orde worden aan alle belanghebbenden bekendgemaakt. Ze zijn bindend voor alle bezoekers.

De reglementen zijn niet beperkt noch uitsluitend, en kunnen ten allen tijde gewijzigd worden volgens beslissingen van de raad van bestuur van het AGB.

Er wordt strikt hand gehouden aan de uitvoering van deze reglementen.

Ingeval van problemen of klachten kan men de Sportdienst contacteren.