Belasting op opgravingen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting op het ontgraven van een lijk in een kist of een urne geheven.    Met ingang van 01.01.2023 zijn deze tarieven respectievelijk  834,50 euro voor een kist en 222,50 euro voor een urne.