Agenda, besluitenlijsten en beslissingen Gemeente en OCMW

Via de raadpleegomgeving van de stad, vindt u via de kalender de agenda's van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, alsook de bekendmaking van publicatieplichtige besluiten.

Klik hier door naar de raadpleegomgeving van de Stad en het OCMW

Bovendien zijn voor elke zitting van de vergaderorganen van de stad (burgemeester, gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, schepencollege, vast bureau) een lijst met de besluiten en een beknopte omschrijving opgenomen.

Na goedkeuring van de notulen op de eerstvolgende gemeente- en/of OCMW-raad, worden deze eveneens toegevoegd aan de datum van de zitting.

In toepassing van artikel 287, 1e lid wordt door de gemeente op de webtoepassing kenbaar gemaakt op welke wijze klacht kan ingediend worden bij de toezichthoudende overheid. De modaliteiten hiervoor zijn beschikbaar via deze link.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89