Archievenoverzicht

Archievenoverzicht van het Stadsarchief Tielt

Alle in de leeszaal te raadplegen dossiers, documenten en stukken worden na verwerking gepubliceerd via de provinciale inventarisdatabank Probat, online via https://probat.west-vlaanderen.be/

Archieven van de Stad Tielt

Oud Archief Tielt (1366-1795): volledig in Probat

Modern Archief Tielt (1795-1950): volledig in Probat

Hedendaags Archief Tielt (1950- vandaag): gedeeltelijk in Probat

Gemeentearchief Aarsele (1768-1977): nog niet in Probat

Gemeentearchief Kanegem (1836-1977): nog niet in Probat

Gemeentearchief Schuiferskapelle (1863-1977): volledig in Probat

Archieven van de rechtsvoorgangers van OCMW Tielt: volledig in Probat

Archief van de Armendis en het meisjesweeshuis (1711-1796)

Archief van het Bureel van Weldadigheid Tielt (1796-1925)

Archief van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Tielt (1796-1925)

Archief van de Commissie van Openbare Onderstand Tielt (1925-1977)

Archief van het Bureel van Weldadigheid Schuiferskapelle (1863-1925)

Archief van de Commissie van Openbare Onderstand Schuiferskapelle (1925-1977)

Archief van het Bureel van Weldadigheid Aarsele (1826-1924)

Archief van de Commissie van Openbare Onderstand Aarsele (1925-1977)

Archief van het Bureel van Weldadigheid Kanegem (1819-1925)

Archief van de Commissie van Openbare Onderstand Kanegem (1925-1977)

Archieven van andere archiefvormers: volledig in Probat

Archief van de Vrije Thieltse Muziekschool (1922-1964)

Archief inzake het Arrondissementeel Promotiecomité voor het Tieltse vzw (1974-1988)

Archief van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden gewest Tielt (1977-2009)

Archief van het Rode Kruis Tielt (1940-1945)

Archief van de Tieltse Bouwmaatschappij

Archief van het Arrondissement Promotiecomité voor het Tieltse (APT)

Archief van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Teilt - PWA/PWB

Diverse persoonsarchieven of schenkingen

Verzamelingen (in Probat)

Krantenverzameling

Handbibliotheek

Afficheverzameling

Kaarten- en plattegrondenverzameling

Fotoverzameling

Filmverzameling

CD-verzameling

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Archief

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 76
F
051 40 51 89
Archiefbewaarplaats