Beleidsdocumenten

Op deze webpagina vind je in de bijlagen diverse beleidsdocumenten verbonden aan het lokaal bestuur van de stad Tielt, ondermeer:

  • het meerjarenplan 2014-2019 van de stad bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het bestuursplan
  • de laatste goedgekeurde jaarrekening: dienstjaar 2017
  • de statuten van het autonoom gemeentebedrijf
  • de jaarrekening van de openbare bibliotheek