Beleidsdocumenten

Op deze webpagina vind je in de bijlagen diverse beleidsdocumenten verbonden aan het lokaal bestuur van de stad Tielt, ondermeer:

 • het meerjarenplan 2014-2019 van de stad bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de toelichting bij het bestuursplan
 • de jaarrekening van de openbare bibliotheek
 • rechtspositieregeling personeel
 • deontologische code personeel

 

Statuten verzelfstandigde agentschappen:

 • de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt
 • de statuten van het Zorgbedrijf Tielt

 

Intercommunales en verengingen:

 • Cipal dv:
 • TMVS dv: oprichtingsakte en statuten: link.
 • IVIO: oprichtingsakte en statuten in bijlage
 • WVI: statuten in bijlage
 • Gaselwest: statuten in bijlage
 • De Watergroep: statuten in bijlage
 • DVV Midwest: oprichtingsakte en statuten in bijlage
 • Zefier cvba: statuten in bijlage