Beleidsdocumenten intercommunales en zelfstandige agentschappen

Op deze webpagina vind je in de bijlagen diverse beleidsdocumenten verbonden aan intercommunales en verzelfstandigde agentschappen:

Statuten verzelfstandigde agentschappen:

  • de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt
  • de statuten van welzijnsvereniging Zorg Tielt

Intercommunales en verengingen:

  • Cipal dv:
  • TMVS dv: oprichtingsakte en statuten: link.
  • IVIO: oprichtingsakte en statuten in bijlage
  • WVI: oprichtingsakte en statuten in bijlage
  • Gaselwest: statuten in bijlage
  • De Watergroep: statuten in bijlage
  • DVV Midwest: oprichtingsakte en statuten in bijlage
  • Zefier cvba: statuten in bijlage