Subsidiereglement voor het afkoppelen van de riolering

Het College van Burgemeester en Schepenen verleent sinds 01.01.2015 een subsidie voor de keuring van de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particuliere woningen binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde kredieten. Meer info, onder andere over de toekenningsvoorwaarden voor subsidie, lees je in het subsidiereglement voor het afkoppelen van de riolering, dat je bij de Downloads rechts onderaan deze pagina vindt.