Landschaps(bedrijfs)plannen

STEUN BIJ LANDSCHAPSVERFRAAIING

Iedereen, particulier of landbouwer, die in landelijk gebied streekeigen groen wil aanplanten, kan voor ondersteuning voortaan terecht bij het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse Hart. Overweeg je een haag, een dreef of een boomgaard aan te planten of eerder een poel aan te leggen? Toets je wensen af met een landschapsconsulent die samen met jou een definitief plan opmaakt en alles voor je regelt. Zelf betaal je maximaal 30 procent van de kosten.

MEER INFO

MILIEU of Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse Hart, Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

T 051 26 14 42 - pieter.blontrock@west-vlaanderen.be

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89