Procedure klachten

Klacht

Wil je manifest uiting geven dat je ontevreden bent over een door de stad (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, dan kan je klacht indienen. Klachten kunnen ofwel mondeling bij de informatie- en ombudsambtenaar gebeuren, ofwel schriftelijk bij alle diensten. Klachten kunnen niet telefonisch worden meegedeeld. Je kan hiervoor ook een klachtenformulier invullen.

Melding

Gaat het echter eerder om een probleem zoals beschadiging van het wegdek, van voet- of fietspaden, defecte openbare verlichting, verstopte riolering, wateroverlast, onderhoud speelpleintjes, onderhoud openbaar groen, problemen met de huisvuilophaling, sluikstorten, reuk-, lawaai- en lichthinder, loslopende dieren, enz.? Hiervoor kan je een meldingsformulier invullen.

E-loket

Openingsuren & contact

Communicatie en Dienstverlening - Medewerker Communicatie

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 72
F
051 40 51 89