Procedure meldingen

Wens je melding te doen van een probleem in onze stad?

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een beschadiging van het wegdek, van voet- of fietspaden, defecte openbare verlichting, verstopte riolering, wateroverlast, onderhoud speelpleintjes, onderhoud openbaar groen, problemen met de huisvuilophaling, sluikstorten, reuk-, lawaai- en lichthinder, loslopende dieren, enz.

Hiervoor kan je een meldingsformulier invullen.

Meldingen kunnen ook mondeling (ook telefonisch) en schriftelijk meegedeeld worden aan alle stadsdiensten.

E-loket

Openingsuren & contact

Communicatie en Dienstverlening - Medewerker Communicatie

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 72
F
051 40 51 89