Gemeenteraad - huishoudelijk reglement

De gemeenteraad beschikt over een huishoudelijk reglement waar onder andere de bepalingen zijn opgenomen hoe de agenda aan de gemeenteraadsleden wordt overgemaakt, de wijze van bijeenroeping, de openbare en besloten zittingen, de informatie voor raadsleden en publiek, het quorum en de wijze van vergaderen, de wijze van stemmen, de notulen van de gemeenteraad, de gemeenteraadscommissies, werking- en kostenvergoedingen, verzoekschriften,...

 

 

Openingsuren & contact

Medewerker Beleid en Management

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 24
F
051 40 51 89
Deel deze pagina