Subsidiereglement voor jumelage-activiteiten

Zin om een activiteit te organiseren met een instantie uit de zustersteden? Dat is mogelijk! Meer zelfs, het stadsbestuur wenst deze organisatie financieel te ondersteunen. Ben je bijvoorbeeld een Tieltse muziekharmonie die graag een gemeenschappelijk concert wenst te organiseren in Gross-Gerau? Ben je een Tieltse fotoclub die graag in Tielt samen met een fotoclub uit Bruneck een expo wenst te organiseren? Ben je een Tieltse badmintonclub die graag in Szamotuly met een Poolse badmintonclub een tornooi wenst op te zetten? Of ben je een Tieltse fietsvereniging die samen met een fietsvereniging uit Brignoles de Provence met de fiets wenst te verkennen? Dit en nog heel wat meer is mogelijk dankzij het nieuwe subsidiereglement voor jumelage-activiteiten.

Wie kan rekenen op een subsidie?

Alle Tieltse verenigingen kunnen gebruik maken van dit subsidiereglement. Minstens 10 personen van jouw vereniging dient mee te doen aan de activiteit. De activiteit dient te gebeuren in samenwerking met een gelijksoortige vereniging uit de zusterstad. Ook Tieltenaars die geen lid zijn van een vereniging, kunnen gebruik maken van deze subsidie: minstens 2 en maximum 5 personen kunnen evenwel rekenen op subsidie als een jumelage-activiteit wordt georganiseerd.

Criteria activiteiten

De activiteit kan ofwel plaatsvinden in één van de zustersteden, ofwel in Tielt. Steeds dient er een partner uit de zustersteden betrokken te zijn in de organisatie van jouw activiteit. Bijvoorbeeld een harmonie uit Tielt organiseert in Tielt een muziekconcert met een harmonie uit Gross-Gerau, of een Tieltse badmintonclub organiseert met een badmintonclub in Szamotuly een badmintontornooi. Alle activiteiten dienen toegankelijk te zijn voor iedereen en mogen uiteraard geen commerciële doeleinden nastreven. Activiteiten op officiële uitnodiging van de stad, kunnen geen financiële ondersteuning krijgen binnen dit subsidiereglement.

Subsidiebedragen

Voor jumelage-activiteiten georganiseerd in een zusterstad gelden de volgende subsidies, uitgedrukt in euro:

  • Voor Tieltse verenigingen:

Voor activiteiten in Gross-Gerau

500

Voor activiteiten in Brignoles

750

Voor activiteiten in Bruneck

750

Voor activiteiten in Szamotuly

1000

  • Voor ad-hoc groeperingen van Tieltse privé-personen:Voor jumelage-activiteiten die georganiseerd worden in Tielt:

           € 30 per persoon per dag (dagen van heen- en terugreis inbegrepen)

  • Voor activiteiten die plaatsvinden in Tielt:

           De subsidie wordt vastgelegd op € 250.

Aanvraag

Minstens één maand voor aanvang van de activiteit, kan een aanvraag tot subsidie ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 13, 8700 Tielt. De werkgroep Europese gedachte brengt advies uit over deze aanvraag.

Het integrale subsidiereglement vind je op deze pagina, rechts onderaan bij Downloads.

Openingsuren & contact

Coördinator Vrije Tijd

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 82 56