Bewonerskaart parkeren

Bewoners en handelaars met een handelszaak in een straat met betalend of beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen telkens voor een periode van één kalenderjaar een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart bekomen.

Voor het toepassingsgebied van uw specifieke bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart verwijzen wij naar de tabel in bijlage waarin het toepassingsgebied vermeld staat per straat.

Een bewonerskaart kan enkel afgeleverd worden aan natuurlijke personen onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat hij zijn hoofdverblijfplaats heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of dat hij er permanent over beschikt;

Een gemeentelijke parkeerkaart kan enkel afgeleverd worden aan een handelaar onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager handelaar moet het bewijs voorleggen dat hij een handelszaak heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager handelaar moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn naam of op naam van zijn werknemer die er dan permanent dient over te beschikken;

De retributie voor bewoners, voor het bekomen van een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • Gratis voor een eerste kaart;
  • 100 euro voor een tweede kaart;
  • 250 euro voor een derde kaart.

De retributie, voor handelaars, voor het bekomen van een gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • 100 euro voor een eerste kaart,
  • 100 euro voor een tweede kaart;
  • 250 euro voor een derde kaart.

Hiernaast vindt u in bijlage een overzicht van de parkeerzones, de aanvraagformulieren voor een parkeerkaart voor bewoners of voor handelaars en de aanvraag tot wijziging van uw bestaande parkeerkaart.