Bewonerskaart parkeren

Bewoners en handelaars met een handelszaak in een straat met betalend of beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen telkens voor een periode van één kalenderjaar een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart verkrijgen.

Voor het toepassingsgebied van jouw specifieke bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart verwijzen wij naar de tabel in bijlage waarin het toepassingsgebied per straat vermeld staat.

Een bewonerskaart kan enkel afgeleverd worden aan natuurlijke personen onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat hij/zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of dat hij/zij er permanent over beschikt.

Een gemeentelijke parkeerkaart kan enkel afgeleverd worden aan een handelaar onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager-handelaar moet het bewijs voorleggen dat hij/zij een handelszaak heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager-handelaar moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of op naam van zijn/haar werknemer die er dan permanent dient over te beschikken.

De retributie voor bewoners voor het verkrijgen van een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • gratis voor een eerste kaart;
  • € 100 voor een tweede kaart;
  • € 250 voor een derde kaart.

De retributie voor handelaars voor het verkrijgen van een gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • € 100 voor een eerste kaart,
  • € 100 voor een tweede kaart;
  • € 250 voor een derde kaart.

Sinds 1 januari 2019 is de papieren bewonerskaart vervangen door een digitale parkeervergunning. Die is gekoppeld aan de nummerplaat van het voertuig, waardoor de parkeerwachter kan controleren of de bewoner al dan niet over een geldige vergunning voor de betrokken parkeerzone beschikt.

De digitale versie van de fysieke parkeerkaart dient aangevraagd via https://tielt.q2c.eu of via www.parkeren.be/tielt

Belangrijk is dat voor deze eerste digitale registratie iedereen sowieso de optie ‘nieuwe aanvraag’ dient te kiezen. Voor een optimale werking is het gebruik van webbrowser Chrome aanbevolen.

Wie niet over een computer of internet beschikt, kan steeds terecht aan de balie van het Omgevingsloket, op de eerste verdieping van het stadhuis, waar men je graag verder helpt.

Bij 'Downloads' rechts onderaan deze pagina vind je een overzicht van de parkeerzones. 

E-loket

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89