Bewonerskaart parkeren

Bewoners en handelaars met een handelszaak in een straat met betalend of beperkt parkeren (blauwe zone) kunnen telkens voor een periode van één kalenderjaar een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart verkrijgen.

Voor het toepassingsgebied van uw specifieke bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart verwijzen wij naar de tabel in bijlage waarin het toepassingsgebied per straat vermeld staat.

Een bewonerskaart kan enkel afgeleverd worden aan natuurlijke personen onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat hij/zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of dat hij/zij er permanent over beschikt.

Een gemeentelijke parkeerkaart kan enkel afgeleverd worden aan een handelaar onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager-handelaar moet het bewijs voorleggen dat hij/zij een handelszaak heeft in de zone waarvoor de kaart wordt afgeleverd;
  • De aanvrager-handelaar moet het bewijs voorleggen dat het voertuig is ingeschreven op zijn/haar naam of op naam van zijn/haar werknemer die er dan permanent dient over te beschikken.

De retributie voor bewoners voor het verkrijgen van een bewonerskaart / gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • gratis voor een eerste kaart;
  • 100 euro voor een tweede kaart;
  • 250 euro voor een derde kaart.

De retributie voor handelaars voor het verkrijgen van een gemeentelijke parkeerkaart bedraagt:

  • 100 euro voor een eerste kaart,
  • 100 euro voor een tweede kaart;
  • 250 euro voor een derde kaart.

Onder 'Downloads' hiernaast vindt u een overzicht van de parkeerzones, de aanvraagformulieren voor een parkeerkaart voor respectievelijk bewoner of  handelaar en voor beide types ook de aanvraag tot wijziging van een bestaande parkeerkaart.