Subsidiereglement voor gemeenschapsvormende buurtactiviteiten

Organiseer je in jouw straat een activiteit om alle buren dichter bij elkaar te brengen? Voortaan kan je hiervoor rekenen op een financiële tussenkomst van het stadsbestuur. De gemeenteraad keurde namelijk in zitting van 14 april 2016 een nieuw subsidiereglement goed.

Doelstelling

Het spreekwoord zegt ‘beter een goede buur dan een verre vriend’. Het stadsbestuur wenst dit spreekwoord alle eer aan te doen en is er dan ook van overtuigd dat de ondersteuning van buurtinitiatieven een belangrijk gemeenschapsvormend doel hebben. Samen met jouw buren iets organiseren én er bovendien samen van genieten brengt mensen letterlijk dichter bij elkaar. Het nieuwe subsidiereglement wenst dergelijke organisatie financieel te ondersteunen.

Straatbarbecues

Activiteiten die ontplooid worden in een straat, buurt of wijk gelegen in Tielt en met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied, komen in aanmerking voor de subsidie. Concreet gaat het bijvoorbeeld over de organisatie van een straatbarbecue. Er zijn een aantal vereisten, zo bijvoorbeeld dient de activiteit toegankelijk te zijn voor elke straatbewoner.

Aanvraagprocedure

Een Tieltse vereniging met een duidelijke link met de buurt, of minstens twee privé-personen kunnen schriftelijk een aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen, Markt 13, 8700 Tielt. Rekening houdend met een aantal voorwaarden, toetst het College de activiteit af aan het subsidiereglement en keurt al dan niet de financiële ondersteuning goed. Bij goedkeuring wordt een subsidie van ofwel € 65,  ofwel € 125 toegekend die na het verloop van de activiteit wordt overgemaakt. Het bedrag van de subsidie hangt af van het aantal wooneenheden dat wordt uitgenodigd naar de activiteit. Onder de 20 wooneenheden ontvang je € 65, vanaf 20 wooneenheden kom je in aanmerking voor € 125.

Info

Contacteer de Vrijetijdscoördinator als je meer info wenst, of raadpleeg het volledige subsidiereglement rechtsonder deze pagina. Alvast heel veel succes!

E-loket

  • buurtactiviteiten subsidie aanvragen

    Formulier

Openingsuren & contact

Coördinator Vrije Tijd

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 82 56
Deel deze pagina