Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector – vanaf werkjaar 2016’

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 april 2016 een nieuw subsidiereglement voor de culturele sector goed. Het gaat om de financiële ondersteuning van culturele verenigingen voor zowel hun werking als hun investeringen. Voorheen was er een apart werkingssubsidiereglement met daarnaast een apart investeringssubsidiereglement. Het nieuwe cultuurreglement heeft beide types subsidies geïntegreerd in één nieuw reglement.

Het nieuwe reglement is voor de eerste maal van toepassing voor het werkjaar 2016 wat maakt dat de aanvraagformulieren ingediend dienen te worden in het voorjaar 2017 (datum wordt tijdig meegedeeld).

Neem alvast hier een kijkje in het nieuwe werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector en in de bijhorende aanvraagformulieren.