Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector

Het werkings- en investeringssubsidiereglement ondersteunt de werking en activiteiten van de culturele sector. Verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid kunnen een aanvraag tot het bekomen van een werkings- en/of investeringssubsidie. In het voorjaar kunnen verenigingen hun aanvraag indienen om een werkings- en/of investeringssubsidie te verkrijgen voor het afgelopen werkjaar 2019. De subsidiedossiers kunnen ingediend worden tegen uiterlijk vrijdag 15 mei 2020, dit zowel de werkings- als de investeringssubsidiedossiers.

Het reglement vindt u alvast rechts onderaan deze pagina terug.

Rechts onderaan deze pagina vindt u alvast de sjablonen terug: een algemeen voorblad en dan per sector de aanvraagformulieren:

- Voorblad (voor elke vereniging)

- Aanvraagformulier actieve kunstbeoefening waaronder podiumkunstenverenigingen, koren en groepen met kleine bezetting.

- Aanvraagformulier (socio)cultureel vormings- en ontwikkelingswerk en cultureel patrimonium

- Aanvraagformulier culturele vrijetijdsbesteding, toerisme en culturele animatie annex wijkcomités