Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector

Het werkings- en investeringssubsidiereglement ondersteunt de werking en activiteiten van de culturele sector. Verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid kunnen een aanvraag tot het bekomen van een werkings- en/of investeringssubsidie indienen. Meer bepaald in het voorjaar kunnen verenigingen hun aanvraag indienen om een werkings- en/of investeringssubsidie te verkrijgen voor het voorgaande werkjaar (kalenderjaar).

Het reglement vind je alvast rechts onderaan deze pagina bij Downloads.

Voor meer info over de werking en over het subsidiesysteem van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, raadpleeg de beleidscoördinator Vrije Tijd.

Voor het werkjaar 2023 dienen de aanvragen het stadsbestuur te bereiken tegen 31 mei 2024. De rechthebbende verenigingen worden hiervan rechtstreeks op de hoogte gebracht. Het voorblad- en aanvraagformulier vindt u eveneens rechts onderaan deze pagina terug.

Wenst u via Google Forms in te vullen: zie hier de link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZK-KXWzlARLN4duIUZG0w-UWGn6328CYJMg22wFYr9Rv9bA/viewform?usp=sf_link