Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector

Het werkings- en investeringssubsidiereglement ondersteunt de werking en activiteiten van de culturele sector. Verenigingen aangesloten bij de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid kunnen een aanvraag tot het bekomen van een werkings- en/of investeringssubsidie voor het werkjaar 2018 indienen (kalenderjaar 2018).

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor werkjaar 2018 dient ingediend te worden tegen vrijdag 17 mei 2019, dit zowel voor de werkings- als investeringssubsidies. ?De dossiers kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan het STADSPUNT in het Stadhuis (en dit tijdens de openingsuren van het stadhuis).

Elk dossier dient voorzien te zijn van een ingevuld en ondertekend voorblad.

Het volledige reglement, het voorblad en de aanvraagformulieren per sector vindt u rechts onderaan deze pagina.

Bij vragen kan u steeds terecht bij de Beleidscoördinator Vrije Tijd via 051-42.82.56.