Werkings- en investeringssubsidiereglement voor de culturele sector

De gemeenteraad keurde in zitting van 14 april 2016 een nieuw subsidiereglement voor de culturele sector goed. Het gaat om de financiële ondersteuning van culturele verenigingen voor zowel hun werking als hun investeringen. Voorheen was er een apart werkingssubsidiereglement met daarnaast een apart investeringssubsidiereglement. Het nieuwe cultuurreglement heeft beide types subsidies geïntegreerd in één nieuw reglement.

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor werkjaar 2017 dient ingediend te worden tegen vrijdag 18 mei 2018, dit zowel voor de werkings- als investeringssubsidies.