Gedeeld verblijf minderjarige kinderen

Registratie gedeeld verblijf

Minderjarige kinderen worden nu ingeschreven op het gemeenschappelijke adres van hun ouders of bij één van de ouders indien deze niet meer samenleven. Sinds 15 februari 2015 kan melding gemaakt worden van het gedeelde verblijf van het kind: het adres van de ouder, waar het kind niet is ingeschreven in het bevolkingsregister maar wel af en toe verblijft, of gedeeltelijk verblijft, in het kader van een co-verblijfsouderschap.

De hoofdverblijfplaats van het kind, zoals door de ouders onderling vastgelegd of door een rechter bepaald, wordt niet gewijzigd. Er zijn ook geen  fiscale of sociale gevolgen (bv. belasting of kinderbijslag).  Er is gewoon een extra vermelding van gedeelde verblijfplaats. Op die manier weten hulpdiensten dat een kind op een welbepaald adres kan verblijven. Ook kan het kind hierdoor, als deze er zijn, genieten van gemeentelijke kortingen of faciliteiten, zoals vrijetijdsactiviteiten en gemeentelijke opvang in de gemeenten waar het kind verblijft, maar niet is ingeschreven.

Wil je graag melding maken van een gedeeld verblijf van je kind(eren) op jouw adres in Tielt, dan kan dit bij de dienst bevolking.

Je meldt je aan met  je identiteitskaart en één van volgende documenten :

- gerechtelijke beslissing m.b.t. de huisvesting van het (de) kind(eren);

- schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders m.b.t. de huisvesting van het (de) kind(eren)

- het akkoord van de andere ouder (met kopie identiteitskaart), ingeval er geen schriftelijke overeenkomst bestaat  (zie document hiernaast)

 

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89