Reglement voor individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s).

Conform de Vlaamse milieuwetgeving, dient iedere afvalwaterafvoer behandeld te worden in ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie ofwel in een individuele waterzuiveringsinstallatie. Het overtollig regenwater kan nog steeds via de waterlopen afgevoerd worden. Het zoneringsplan bepaalt welke woningen dienen uitgerust te worden met een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA). In het “Individueel te optimaliseren buitengebied” wordt er geen riolering voorzien. Het afvalwater moet er individueel gezuiverd worden met een IBA. Hiertoe voorziet de rioolbeheerder Rio P in de collectieve levering en plaatsing van deze IBA’s. Het Vlaams Gewest voorziet immers enkel nog in subsidies voor IBA’s die collectief door de rioolbeheerders geplaatst worden en niet langer voor installaties van de burger zelf. Deze subsidie van de Vlaamse Overheid bedraagt 2.250,00 euro per IBA. Naar analogie met de aansluitingskost op de riolering, wordt een financiële tussenkomst van 2.500,00 euro (excl. BTW) aan de eigenaar van de woning gevraagd. De rioolbeheerder neemt het saldo van de investeringskost en het jaarlijks onderhoud ten laste.

Deze tussenkomst is voor IBA’s voor eengezinswoningen zonder beperking van aantal inwoner-equivalenten. Voor IBA’s voor niet-eengezingswoningen zoals toeristische logies, wordt de meerkost tevens aangerekend aan de eigenaar.

Conform het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) dienen er :

  • 95 IBA-projecten met prioriteit 1 geplaatst te worden tegen eind 2017;
  • 8 IBA-projecten met prioriteit 2 geplaatst te worden tegen eind 2021.

Openingsuren & contact

Omgevingsloket

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89