Gemeentelijke verordening ter bevordering van de woonkwaliteit en ter vrijwaring van het aanbod aan eengezinswoningen.

Conform artikel 4.2.1.7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de opsplitsing van woningen en het wijzigen van aantal woongelegenheden in een gebouw vergunningsplichtig.

Artikel 2.3.1. van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening verleent de gemeentelijke overheid om in deze materie stedenbouwkundige verordeningen uit te vaardigen.

Zoals ook bepaald in het gemeentelijk structuurplan van de stad Tielt, dient het aanbod van ééngezinswoningen te worden gevrijwaard.

Het aanbod aan betaalbare woningen voor gezinnen met kinderen staat onder druk. Omdat het beleid erop gericht is precies deze bevolkingscategorie voldoende mogelijkheden te bieden en te beschermen, moet het bestaande aanbod aan eengezinswoningen maximaal behouden blijven.

Voorts dient de kwaliteit bij opsplitsing of bij omvorming van één naar meergezinswoningen te worden bewaakt, en dient te worden vermeden dat parkeerdruk op het openbaar domein wordt afgewenteld.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89