Burgemeestersconvenant

Onder impuls van de Provincie en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) engageren heel wat West-Vlaamse gemeenten zich om de komende jaren acties uit te werken om de klimaatverandering tegen te gaan. Op 3 juni 2015 ondertekende Tielt het Burgemeestersconvenant 2020 en in de gemeenteraad van 8 december 2016 werd het duurzaam energieactieplan goedgekeurd.

WAT IS HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2020?

Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig toezeggen de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 te laten dalen met minstens 20% t.o.v. een gekozen referentiejaar. Van de deelnemende gemeenten wordt verwacht dat zij een nulmeting van de CO2-uitstoot voor het referentiejaar opmaken en een energieactieplan.

Meer info kan je hier vinden. 

HET BURGEMEESTERSCONVENANT 2020 IN DE REGIO TIELT

Een aantal gemeenten in de regio Tielt engageerden zich om in groep dit convenant te ondertekenen. Dit betekent dat Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Oostrozebeke, Ruiselede, Tielt en Wingene onder de naam ‘Klimaatoverleg Midwest’ de CO2-reductiedoelstelling samen zullen trachten te behalen op het volledige grondgebied.

Als referentiejaar voor de nulmeting werd 2011 genomen. Om de CO2-reductiedoelstelling te behalen moeten de gemeenten acties uitwerken binnen de volgende verplichte thema’s: gebouwen, mobiliteit, openbare verlichting en lokale energieproductie (landbouw en industrie zijn hierin niet opgenomen). Daartoe dient een energieactieplan opgesteld te worden.

HET DUURZAAM ENERGIEACTIEPLAN

In 2015 werd samen met WVI gestart met de opmaak van een gezamenlijk energieactieplan voor ‘Klimaatoverleg Midwest’. Via overleg, workshops, infosessies en inspraakvergaderingen voor de burger werden de nodige gegevens verzameld. Het plan start in het (referentie)jaar 2011 en loopt tot 2020. Bijgevolg zijn er niet alleen nieuwe initiatieven, maar ook afgeronde en lopende acties opgenomen in het plan. Naast individuele acties zullen er ook op groepsniveau projecten uitgewerkt worden. Het is bovendien een dynamisch plan, waardoor het mogelijk is om het later nog verder uit te breiden.

CONCRETE ACTIES IN TIELT

In 2011 werd door de verplichte sectoren (zie hoger) 256.318 ton CO2 uitgestoten op het gezamenlijke grondgebied. Om de doelstelling te kunnen bereiken dienen we met de groep tegen 2020 de CO2-uitstoot binnen deze sectoren met bijna 67.000 ton te reduceren.

Via de pdf in bijlage kan je het energieactieplan (incl. resultaten nulmeting) raadplegen.

De komende jaren worden de diverse initiatieven uitgewerkt en opgevolgd door een werkgroep onder leiding van de WVI. De gemeenten van ‘Klimaatoverleg Midwest’ zijn verplicht om tweejaarlijks een rapportering op te maken.

WAT KAN JE ZELF DOEN?

Door zelf duurzamer te leven, kan je jouw steentje bijdragen aan dit Europese initiatief. Tips en advies kan je vinden via onderstaande links naar de rubriek 'duurzame stad' op deze website en in de energiegids die je vindt in de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina.

BURGEMEESTERSCONVENANT 2030

De Europese Commissie lanceerde ondertussen als opvolger het ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’, met volgende doelstellingen tot 2030:

-de uitstoot van CO2 op het grondgebied met ten minste 40 procent terugdringen

-het grondgebied veerkrachtig maken tegen de klimaatverandering (bv. maatregelen nemen tegen overstroming en droogte).

Tijdens het voorjaar 2018 heeft de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) het project ‘Pentahelix’ binnengehaald. Met de middelen van Pentahelix kan WVI een groep van pilootgemeenten gratis begeleiden en een actieplan opmaken binnen dit nieuwe traject. WVI selecteerde de groep ‘Klimaatoverleg Midwest’ met Moorslede als pilootregio. Op 7 juni 2018 keurde de gemeenteraad in Tielt vervolgens de ondertekening van het ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030’ met collectief engagement goed.

Momenteel zijn de gemeenten samen met WVI bezig met de omvorming van het bestaand duurzaam energieactieplan 2020 tot een gezamenlijk klimaatplan 2030 via een participatief traject. Ook de sectoren landbouw en industrie zullen deze keer mee opgenomen worden in het plan. Dit traject leverde ondertussen reeds waardevolle inspiratie op. Daarom werd een ideeëngids opgesteld met als rode draad tien speerpunten om de klimaatdoelstellingen te halen. Je kan deze gids vinden in de rubriek 'Downloads' rechts op deze pagina.

Het klimaatactieplan moet eind februari 2020 ingediend worden bij het Europees secretariaat.

Ondertussen wordt ook het energieactieplan met doelstellingen tot 2020 (zie hoger) verder uitgevoerd. 

 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
F
051 40 51 89
logo Burgemeestersconvenant
Deel deze pagina