Resultaten bevraging proefopstellingen Bedevaartstraat/Gruuthusestraat

De Gruuthusestraat wordt heringericht om de verkeersveiligheid van vooral de zwakke weggebruiker te verhogen. Het ontwerp voorziet een rijvak eenrichtingsverkeer met verplichte rijrichting richting station. Fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen en dit op volwaardige, aanliggende fietspaden.

Ook het parkeren werd herschikt in functie van de nieuwe verkeersafwikkeling.

Om sluipverkeer in de aanpalende smalle woonstraten te vermijden, voorziet het stadsbestuur een inrijverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Korteweg en de Kastanjelaan.

Het ontwerp wordt in een volgende fase ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams gewest, dat de weg beheert.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Mobiliteit

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina