Politieverordening houdende overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en implementatie GAS-sancties.

“Inbreuken op het stilstaan en parkeren” worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie. Via deze verordening, kunnen de vaststellers inbreuken op betalend parkeren en gebruik van de blauwe kaart vaststellen, maar ook het controleren en vaststellen van inbreuken op bv. parkeren op het trottoir of op het fietspad, dubbel parkeren, parkeren op oversteekweg voor voetgangers, etc…