Tielt verenigt

 

Jaarlijks wordt een specifiek thema van de stad in de kijker gesteld. In 2014 was dit 80 jaar kunstnijverheid, in 2015 de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, in 2016 60 jaar Kanegem Bebloemd, vorig jaar de Tieltse bieren en brouwerijen. In 2018 werd gekozen voor het thema: 'Tielt verenigt'.

Met 'Tielt verenigt' wenst het stadsbestuur enerzijds het rijke verenigingsleven van Tielt met het daarbij horende vrijwilligerswerk in de kijker te stellen en anderzijds unieke samenwerkingsverbanden tussen verenigingen onderling te stimuleren.

In de maand maart stonden drie activiteiten op de kalender. Op 6 maart vond het vrijwilligersfeest plaats, op 17 maart het unieke korenproject 'Verminnen beKOORt Tielt' en op 20 maart het muzisch spektakel van de Jeugdboekenmaand.

Op 4, 5 en 6 mei vond dan weer het oorlogsspektakel 'Waanzin' plaats, een organisatie van KM Sint-Cecilia en Davidsfond Aarsele. Een voltreffer!

Op 16 mei vond een infomoment plaats voor verenigingen rond de nieuwe Europese privacywetgeving. Er volgen in het najaar nog twee infomomenten voor verenigingen en geïnteresseerden, telkens om 20u00 in de Bibliotheek, Lakenmarkt 9.

Ook werd een groepsreis naar zusterstad Gross-Gerau georganiseerd, dit van 17 t.e.m. 20 augustus 2018.

De expo Tieltse Europafeesten, 60 x feest in de stad, kaderde eveneens binnen Tielt verenigt. Als er in de 60 edities van de Europafeesten één rode draad terug te vinden is, dan is het wel dat de feesten mensen verenigen. De expo liep van 7 juli tot 31 augustus 2018.

 

TIELT VERENIGT IN HET NAJAAR

- Zaterdag 15 september - 17u00 - Oud-gemeentehuis Aarsele - boekvoorstelling 'Jacky'

Jacky Vanmaele overleed in 2016 op 66-jarige leeftijd na een niet onopgemerkte carrière. Hij was gemeenteraadslid voor de Volksunie, richtte het kleinkunstcentrum “De Harlekijn” op, was actief in keldertheater Malpertuis, baatte de foyer van het Gildhof uit… Zijn onvoltooide autobiografie vormt het uitgangspunt voor het voor boek “Jacky” dat Davidsfonds Aarsele-Kanegem samen met de heemkundige kring de Roede van Tielt uitgeeft. Meer info boek en boekvoorstelling: www.aarsele.davidsfonds.be of www.roedevantielt.be. Iedereen welkom!

- Zaterdag 10 november - 18u00 - Dorpsplein Aarsele - benefiet 'Aarsele in de wolken'

- Woensdag 17 oktober - 20u00 - Opleidingssessie voor Tieltse verenigingen

‘Verschillende generaties vrijwilligers vinden en (ver)binden’

De tweede opleidingssessie wordt gebracht door Koen Vermeulen die trainer en consultant is in het vrijwilligersmanagement. De infosessie handelt in grote lijnen over het engagement van jongeren versus vergrijzing van senioren binnen een vereniging.

De perceptie leeft dat mensen – en zeker jongeren - moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement. De waarheid ligt eerder in de realiteit dat er anno 2018 een enorm vrijetijdsaanbod is, vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers gaan permanent op zoek naar de plaats waar het leuk is én waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren. Organisaties die jongere generaties vrijwilligers willen aantrekken en behouden moeten meer dan ooit nadenken over de wijze waarop zij dit vorm willen geven. Vrijwilligers zijn niet langer mensen die we éénmaal binnenhalen en voor jaren behouden. Eens vrijwilligers er zijn moet je er mee aan de slag om hen te laten genieten van je werking. Vrijwilligerswerk is pas leuk wanneer je engagement wordt gewaardeerd en wanneer je bijdrage zinvol is. Wat betekent dit naar organisatoren van het vrijwilligerswerk toe? Hoe maken we van rekruteren een permanent en laagdrempelig gebeuren dat aansluit op de noden van de jongere burger anno 2018? Wat zijn handvaten die we in de dagdagelijkse realiteit kunnen gebruiken om te zorgen dat we vrijwilligers makkelijker kunnen aantrekken én dat ze zich goed en gewaardeerd voelen?
 

Gedreven mensen, binnen een aantrekkelijke organisatie, met aandacht voor de behoeften van elk individu. Zo een organisatie, daar werken we aan in deze sessie.

Iedereen is van harte welkom op deze opleidingssessie! Gratis deelname

Wanneer? Woensdag 17 oktober 2018 om 20u00

Locatie Openbare bibliotheek, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt

Inschrijven is niet nodig.

Organisatie: Stad Tielt i.s.m. de SRC-werkgroep ‘Levenslang leren’

- Woensdag 21 november - 20u00 - Opleidingssessie voor Tieltse verenigingen over feitelijke verenigingen vs vzw's

Locatie Openbare bibliotheek, Lakenmarkt 9, 8700 Tielt

Inschrijven is niet nodig.

 

 

 

 

 

 

 

Tielt verenigt
Deel deze pagina