Verkiezingen: wie is kiezer?

Wie is kiezer

1. Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 26/05/2019 en in het bevolkingsregister van Tielt zijn ingeschreven op 01/03/2019, MOETEN stemmen voor het Europees Parlement, de federale Kamer en het Vlaams Parlement.

2. Ook burgers van de lidstaten van de E.U., kunnen stemmen voor het Europees Parlement, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer :

  • de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (bijlage 8bis of E+-kaart) of het vreemdelingenregister (bijlage 8 of E-kaart) van de gemeente
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht in het land van herkomst
  • en je laten registreren voor 28/02/2019 bij de dienst bevolking!

Indien je je liet registreren als kiezer voor de Europese verkiezingen in het verleden,  én je voldoet nog steeds aan de voorwaarden én je liet  je niet schrappen als kiezer, dan hoef je je niet opnieuw te laten registeren.   M.a.w.  de eerste registratie als kiezer blijft gelden!

Het stadsbestuur heeft iedereen die in aanmerking komt een persoonlijke brief gestuurd.

Kom gewoon langs van zodra je de uitnodiging krijgt.

Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen of je erkend wordt als kiezer.  Je zal hiervan bij aangetekend schrijven worden verwittigd.

Indien je niet erkend wordt, dan kan je hiertegen in beroep gaan.

Indien je geen uitnodiging ontvangt van het stadsbestuur en toch meent hiervoor in aanmerking  te komen, meld je je ook aan bij het stadsbestuur.  Er zal onderzocht worden of je al dan niet voldoet aan de voorwaarden. 

In België geldt de opkomstplicht.  Dit betekent dat als je je laat registreren als kiezer, dat je ook verplicht bent om je aan te melden bij het stembureau dat vermeld staat op je oproepingsbrief en die je zal ontvangen in de maand mei.

3.  Belgen die in het buitenland wonen en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters (d.i. dus bij de Belgische diplomatieke post of ambassade in het land waar ze verblijven) kunnen stemmen voor Kamer (en eventueel Europees Parlement).
Meer uitleg kan je vinden op de website van de FOD Buitenlandse zaken.

 

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89