Verkiezingen: wie is kiezer?

 1. Alle Belgen die de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op 09.06.2024 en in het bevolkingsregister van Tielt zijn ingeschreven op 01.04.2024, MOETEN stemmen voor het EUROPEES, FEDERAAL EN VLAAMS PARLEMENT.

 2. 16- en 17-jarige Belgen – NIEUW
  Belgische jongeren, die op 09.06.2024, minimum 16 jaar zijn, MOETEN stemmen voor het EUROPEES PARLEMENT. Zij moeten zich NIET vooraf registreren, zij staan automatisch op de kiezerslijst.   Zij krijgen een oproepingsbrief in een nog nader te bepalen specifieke kleur.  In een arrest van 21.03.2024 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de minderjarigen (16- en 17-jarigen) aan een stemplicht onderworpen zijn.

 3. Burgers van de lidstaten van de E.U., KUNNEN stemmen voor het EUROPEES PARLEMENT, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer door het college van Burgemeester en Schepenen. De voorwaarden zijn :

  • de nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (bijlage 8bis of E(U)+-kaart) of het vreemdelingenregister (bijlage 8 of E(U)-kaart) van de gemeente
  • niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht in het land van herkomst

  Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst bevolking indienen bij de dienst bevolking voor 01.04.2024 :

  • Zich persoonlijk aanmelden aan het loket
  • het formulier (zie downloads - recto-verso afgedrukt) terugsturen samen hun verblijfskaart en hun nationaal paspoort/identiteitskaart
  • via de website  inschrijving.verkiezingen.fgov.be.
   aanmelden met hun verblijfskaart en pincode of its'me

  Indien je je liet registreren als kiezer voor Europese verkiezingen in het verleden,  én je voldoet nog steeds aan de voorwaarden én je liet  je niet schrappen als kiezer, dan hoef je je niet opnieuw te laten registeren.   M.a.w.  de eerste registratie als kiezer blijft gelden!

  Eens geregistreerd als kiezer, moeten zij effectief gaan stemmen.

  Meer informatie vind je in de 24 officiële landstalen van de Europese Unie op de website : europeanelections.belgium.be.

 4. Europese jongeren, die op 09.06.2024, minimum 16 jaar zijn, KUNNEN stemmen voor het EUROPEES PARLEMENT, indien zij voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden én erkend werden als kiezer. Zij volgen dezelfde procedure als de meerderjarige Europeanen (zie hierboven).   Zelfs al hebben zij zich ingeschreven, dan is de stemming voor het Europees Parlement niet verplicht deze jongeren!

 5. Belgen in het buitenland
  Belgen, die in het buitenland wonen én ingeschreven zijn bij de Belgische diplomatieke post, MOETEN stemmen  voor de Kamer en het Europees Parlement.   Registratie kan tot 29.02.2024 in de diplomatiek post.  
  Stemmen doen ze zelf in België, via volmacht in België,  via briefwisseling, in de diplomatieke post (zelf of per volmacht)). 

  Meer uitleg vind je op de website van Buitenlandse Zaken.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89