Verkiezingen: opmaak kiezerslijst

Opmaak van de kiezerslijst

De kiezerlijst wordt opgemaakt op een datum vastgelegd in het kieswetboek.

Iedereen die op 01.04.2024 ingeschreven is in het bevolkingsregister van Tielt en voldoet aan de overige kiesvoorwaarden wordt opgenomen op de kiezerslijst.  

Kiezers die na deze datum verhuizen binnen Tielt ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. 

Kiezers die na deze datum verhuizen naar een andere gemeente moeten toch stemmen in de vorige verblijfplaats. Ook zij ontvangen hun oproepingsbrief op het nieuwe adres. Zij hebben wel recht op een gratis treinticket (tweede klasse) voor vervoer per trein. Bij gebruik van een ander vervoersmiddel, hebben zij recht op de terugbetaling van de reiskosten (beperkt tot het tarief van de NMBS voor de afgelegde afstand). Voor meer info kan je terecht bij de Dienst Bevolking of de NMBS.

Inzage kiezerslijst

Vanaf de vaststelling van de kiezerslijst door het College van Burgemeester en Schepenen kan elke kiezer  inzage krijgen in de kiezerslijst van de gemeente en eventueel bezwaar indienen indien de gegevens niet correct zijn.   Je moet zich hiervoor wenden tot de dienst bevolking.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89