Verkiezingen: stemmen bij volmacht

Kiezers die in de onmogelijkheid zijn om op de verkiezingsdag persoonlijk te gaan stemmen, kunnen toch hun stem uitbrengen door het geven van een volmacht aan een andere kiezer, een volmachtdrager. 

Als volmachtdrager mag iedere kiezer aangewezen worden (en moet dus geen verwant zijn). Elke volmachtdrager mag slechts éénmaal stemmen bij volmacht.

De volmachtkrijger stemt eerst in zijn eigen bureau en dan in het bureau van de volmachtgever.

Tot op de dag van de verkiezingen kunnen de volmachtformulieren kosteloos afgehaald worden bij het stadspunt en bij de Dienst Bevolking op de verkiezingsdag tot 12u of gedownload worden.

Volmachtdrager en -gever moeten het formulier ondertekenen.

NIEUW FORMULIER (zie bij downloads)!    OP het volmachtformulier ZELF moet de reden aangeduid worden waaruit de onmogelijkheid blijkt om zich naar het stembureau te begeven op de dag van de verkiezingen DOOR de persoon die dit kan attesteren (bv. een dokter, een werkgever, gemeente, ... )

Redenen

Je kan een volmacht geven wanneer je omwille van volgende redenen niet kan gaan stemmen : 

Reden van verhindering TE BEVESTIGEN OP VOLMACHTFORMULIER DOOR
Ziekte dokter (die zelf geen kandidaat is)
Beroep- en dienstredenen  werkgever
Studieredenen onderwijsinstelling
Activiteit als zelfstandige burgemeester op voorlegging van het ondernemingsnummer van de zelfstandige
Godsdienst/overtuiging religieuze overheid/organisator activiteit
vrijheidsberoving penitentiaire instelling
vakantie in het buitenland burgemeester (speciale regeling) of gemachtigde op basis van bewijsstukken of een verklaring op eer

speciale regeling

De kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan die beroeps- of dienstredenen (bv. vakantie), kan een volmacht geven indien hij uiterlijk op 08/06/2024 bewijsstukken voorlegt (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets ...) bij de dienst bevolking.    

Ingeval er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden (bv. reis met eigen vervoer in eigen woning in het buitenland) kan een verklaring op erewoord (zie bij downloads) afgelegd worden.