Verkiezingen: stemmen bij volmacht

Hoe stemmen bij volmacht

Kiezers die in de onmogelijkheid zijn om op de verkiezingsdag persoonlijk te gaan stemmen, kunnen toch hun stem uitbrengen door het geven van een volmacht aan een andere kiezer, een volmachtdrager. 

Als volmachtdrager mag iedere kiezer aangewezen worden (en moet dus geen verwant zijn). Elke volmachtdrager mag slechts éénmaal stemmen bij volmacht.

Tot op de dag van de verkiezingen kunnen de volmachtformulieren kosteloos afgehaald worden bij de Dienst Bevolking (tot 12u) of hier afdrukken (recto-verso afdrukken).

Volmachtdrager en -gever moeten het formulier ondertekenen. Aan het volmachtsformulier moet een attest gehecht worden waaruit de onmogelijkheid blijkt om zich naar het stembureau te begeven op de dag van de verkiezingen.

Redenen

Je kan een volmacht geven wanneer je omwille van volgende redenen niet kan gaan stemmen : 

Reden van verhindering voor te leggen bewijsstuk
Ziekte medisch attest dokter (die zelf geen kandidaat is)
Beroep- en dienstredenen  bewijs werkgever
Studieredenen attest onderwijsinstelling
Schipper, marktkramer, kermisreiziger attest burgemeester
religieuze redenen attest religieuze overheid
verblijf in het buitenland (vakantie) attest burgemeester (speciale regeling)

 speciale regeling

De kiezer die op de verkiezingsdag tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan die beroeps- of dienstredenen (bv. vakantie), kan een volmacht geven indien hij een attest van de burgemeester aanvraagt bij de Dienst Bevolking uiterlijk op 25/05/2019.  

Je brengt jouw identiteitskaart mee, evenals de stukken die bewijzen  dat je op de verkiezingsdag in het buitenland verblijft (hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtickets ...). Na onderzoek van de stukken zal je het volmachtsformulier samen met een specifiek attest van de burgemeester ontvangen. 

Ingeval er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden (bv. reis met eigen vervoer in eigen woning in het buitenland) kan een verklaring op erewoord afgelegd worden.

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89