Verkiezingen: aanwijzing bijzitters stem- en telbureaus

Aanwijzing bijzitters stem- en telbureaus

De bureaus worden samengesteld door de magistraat van het gerechtelijk kanton (d.i. de vrederechter van Tielt, Tramstraat 48, 8700 Tielt). 

Voor praktische problemen met de oproeping als voor- of bijzitter, kan je je echter wenden tot de Dienst Bevolking  (T 051 42 81 31).  

Openingsuren & contact

Bevolking

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 35
F
051 40 51 89