Agenda, besluitenlijsten en beslissingen Autonoom Gemeentebedrijf Tielt

Via de raadpleegomgeving van de stad en het autonoom gemeentebedrijf, vindt u via de kalender de agenda's van de raad van bestuur van de raad van bestuur van het AGB Tielt, alsook de bekendmaking van publicatieplichtige besluiten.

Klik hier door naar de raadpleegomgeving van het AGB

Bovendien zijn voor elke zitting van zowel de raad van bestuur als het directiecomité een lijst met de besluiten en een beknopte omschrijving opgenomen.

In toepassing van artikel 287, 1e lid wordt door de gemeente op de webtoepassing kenbaar gemaakt op welke wijze klacht kan ingediend worden bij de toezichthoudende overheid. De modaliteiten hiervoor zijn beschikbaar via deze link.

Openingsuren & contact

Bestuursadministratie - Secretariaat

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 20
F
051 40 51 89