Deontologische code voor de lokale mandatarissen van het lokaal bestuur Tielt

Art. 39 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de gemeenteraad een deontologische code aanneemt. Art. 55 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen dezelfde deontologische code heeft als die welke is aangenomen voor de gemeenteraad. De deontologische code omvat een aantal algemene plichten, uitgangspunten en doestellingen alsook een aantal specifieke bepalingen voor het optreden van een lokale mandataris. Art. 74 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat art. 39 van het decreet over het lokaal bestuur ook van toepassing is op de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Openingsuren & contact

Algemeen directeur

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 82 00
F
051 40 51 89