Kandidatuurstelling adviesraden Lokaal Bestuur Tielt

Stel je kandidaat voor een adviesraad

Tegen maandag 29 april 2019 kan je je voor één van onderstaande adviesraden kandidaat stellen.

Wie een Tieltse vereniging (met maatschappelijke zetel in Tielt) vertegenwoordigt of Tielts burger is, kan lid worden van een stedelijke adviesraad. Tieltse burgers kunnen deel uitmaken van een adviesraad vanuit hun expertise in een beleidsveld, die in de motivatie ook aangetoond moet worden. Je moet minstens 18 jaar oud zijn en het algemeen belang van een beleidsveld nastreven in een open en positieve sfeer. Tieltse burgers met een politiek mandaat kunnen geen lid worden van een adviesraad.

Opgelet: indien je nu al deel uitmaakt van een adviesraad, hetzij als burger, hetzij als vertegenwoordiger van een vereniging, dien je je opnieuw kandidaat te stellen. Je gaat eveneens een engagement aan voor zes jaar.

Klik op onderstaande adviesraad om de statuten en/of organieke reglementen te raadplegen én om je kandidaat te stellen.

 

Openingsuren & contact

Medewerker Vrije Tijd

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 82 56
Deel deze pagina