Duurzame ontwikkeling

Het gaat niet zo goed met onze planeet. Daarom is 'duurzame ontwikkeling' dan ook zo belangrijk.

Wat is duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling wil zeggen dat we streven naar een maatschappij die voldoet aan de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van de komende generaties in het gedrang te brengen.

Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • welvaart en economie
 • respect voor de medemens (welzijn, sociale rechtvaardigheid en zorg)
 • respect voor onze leefomgeving, de ecologische draagkracht en het milieu  hier en ook elders in de wereld.

Ook participatie speelt een belangrijke rol.

Duurzame ontwikkeling tracht dus de ontwikkeling van onze planeet in goede banen te leiden. Een voorbeeld: Het regenwoud bevat een enorme rijkdom aan planten die nog dagelijks zorgen voor nieuwe medicijnen. De ongecontroleerde houtkap zorgt er echter voor dat de wouden in een recordtempo verdwijnen. Willen onze kinderen nog kunnen genieten van de vele voordelen die de mens uit het regenwoud haalt, dan zal werk moeten gemaakt worden van de bescherming ervan.

 

Duurzaam beleid

Stad Tielt streeft naar duurzame ontwikkeling. Dit wordt ook aangegeven in het meerjarenplan van de Stad.

Sinds juli 2005 maakt de Duurzaamheidsambtenaar ook deel uit van het stadspersoneel van Tielt. Deze ambtenaar staat mee in voor het uitbouwen en stimuleren van een geïntegreerd duurzaam lokaal milieubeleid.

Voorbeelden van concrete acties in Tielt: 

 • deelname aan mobiliteitsacties zoals Met Belgerinkel naar de Winkel, Zo Dichtblij, ...  
 • gebruik van fairtradeproducten, milieuverantwoorde kantoormaterialen, milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, …
 • een groenbeheer zonder chemische bestrijdingsmiddelen
 • thuiscomposteren promoten
 • subsidiereglement kleine landschapselementen
 • ondertekening Burgemeestersconvenant op 3 juni 2015 met als doel 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020
 • ondertekening van de VVSG-engagementsverklaring inzake de duurzame ontwikkelingsdoelen.

  In september 2015 keurden de 193 landen van de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen goed. Met dit plan willen deze landen tegen 2030 een aantal uitdagingen waar onze wereld mee kampt, aanpakken. De ontwikkelingsdoelstellingen worden ook Sustainable Development Goals of SDG’s genoemd. Zij vormen de opvolging van de Millenniumdoelen (MDG's). Meer info kan je raadplegen via deze link of via het artikel bij de downloads.  

   

Nog meer informatie over duurzame ontwikkeling?

www.do.vlaanderen.be

www.ecolife.be

www.fido.belgium.be

www.sdgs.be

 

 


 

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Duurzaamheid

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 49
F
051 40 51 89
Deel deze pagina