Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen en belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op verwaarloosde woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Behoudens eventuele vrijstelling zijn volgende heffingen van toepassing:

  • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum:  € 1.500
  • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250
  • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.000

Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.000

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.