Belasting op het realiseren van verkavelingen of meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad, een belasting gevestigd op het realiseren van verkavelingen en voor het bouwen van meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden.

De belasting bedraagt 500 euro per lot of per woongelegenheid.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89
Deel deze pagina