Belasting op het realiseren van verkavelingen of meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt ten behoeve van de stad, een belasting gevestigd op het realiseren van verkavelingen en voor het bouwen van meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden.

De belasting bedraagt 500 euro per lot of per woongelegenheid.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.