Belasting op tweede verblijven

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt er belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de stad, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven.

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf en per jaar.

De belasting is ondeelbaar en voor het volledige belastingsjaar verschuldigd.

Procedure

1.   Melding

Als u eigenaar of huurder bent van een tweede verblijf in Tielt, dan meldt u dit via het onderstaande "meldingsformulier".   U deelt ons alle gegevens van de gebruiker/eigenaar en de gegevens van het pand (adres, bewijzen van het gebruik als tweede verblijf) mee.   Het stadsbestuur onderzoekt de aanvraag, mogelijks volgt ook nog een plaatsbezoek door de woonwinkel en dan wordt beslist of het pand weerhouden wordt als tweede verblijf.

2.   Belasting

Na de erkenning als tweede verblijf, is er jaarlijks een belasting verschuldigd. U doet dan jaarlijks voor 30.04 aangifte met behulp van het formulier "aangifte belasting".

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

E-loket

  • tweede verblijven - aangifte belasting

    Formulier
  • tweede verblijven - meldingsformulier

    Formulier