Belasting op tweede verblijven

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt er belasting geheven op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van de stad, ongeacht het feit of ze al dan niet in de kadastrale legger zijn ingeschreven.

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf en per jaar.

De belasting is ondeelbaar en voor het volledige belastingsjaar verschuldigd.

E-loket

  • tweede verblijven aangifte belasting

    Formulier

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 60
F
051 40 51 89
Deel deze pagina