Belasting op het verstrekken van logies

Voor de jaren 2021 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op het verstrekken van logies.

De belasting wordt vastgesteld op 1 euro per persoon per nacht. De belasting is verschuldigd per semester.

De belastingplichtige kan de belasting verhalen op de personen die in zijn inrichting verblijven.

E-loket

  • logies verstrekken aangifte belasting

    Formulier

Openingsuren & contact

Financiën

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 60
F
051 40 51 89