Retributie op de aanvragen om een omgevingsvergunning

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op de omgevingsvergunningsaanvragen.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

De retributie wordt vastgelegd op onderstaande tarieven (in euro), afhankelijk van het voorwerp van de omgevingsvergunningsaanvraag:

Digitale aanvraag stedenbouwkundige handeling gewone procedure

50

Digitale aanvraag stedenbouwkundige handeling vereenvoudigde procedure

25
Projecten op Vlaamse of Provinciale lijst of IIOA klasse 1 200
IIOA klasse 2 250
IIOA omvat een project-MER of een OVR 1250
IIOA met een GPBV-installatie 1250
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 1 250
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 2 300
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 3 100
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen
en IIOA omvat een project-MER of een OVR
1300
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA met een GPBV-installatie 1300
Planologisch attest 1250
Stedenbouwkundig attest 50
Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden, zonder wegenaanleg 50
Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden, met wegenaanleg 100
Digitale aanvraag voor een bijstelling van een Omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden, zonder wegenaanleg
50
Digitale aanvraag voor een bijstelling van een Omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden met wegenaanleg
100
Digitale meldingsaanvraag 50
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 1 250
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 2 250
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
IIOA omvat een project-MER of een OVR
1250
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
IIOA met een GPBV-installatie
1250
Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 1
300
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA omvat een project-MER of een OVR
1300
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA met een GPBV-installatie
1300
Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
bij een analoge aanvraag, bovenop de andere procedurekosten
25
Melding van overdracht van een IIOA, digitale aanvraag 50
Melding van overdracht van een IIOA, analoge aanvraag 75
Mededeling met vraag omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning, digitale aanvraag
50
Mededeling met vraag omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning, analoge aanvraag
75
Projectvergadering 100
Procedure administratieve lus op vraag van de aanvrager 100
Afleveren attest van aanplakking 5
Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten eenvoudige procedure 50
Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten uitgebreide procedure 250


IIOA
: 'ingedeelde inrichting of activiteit' zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 27.11. 2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de Omgevingsvergunning en haar bijlagen.

GPBV: het equivalent van het Engelse 'IPPC', is een afkorting van Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89