Retributie op de aanvragen om een omgevingsvergunning

Voor de jaren 2020 tot en met 2025 wordt een retributie geheven op de omgevingsvergunningsaanvragen.

Voor de periode 2023-2025 werd in de gemeenteraad van 22.12.2022 een nieuw reglement goedgekeurd. Hierbij worden de vermelde bedragen geïndexeerd.

De retributie wordt vastgelegd op onderstaande tarieven (in euro), afhankelijk van het voorwerp van de omgevingsvergunningsaanvraag:

Digitale aanvraag stedenbouwkundige handeling gewone procedure

56

Digitale aanvraag stedenbouwkundige handeling vereenvoudigde procedure

28
Projecten op Vlaamse of Provinciale lijst of IIOA klasse 1 222,50
IIOA klasse 2 278,50
IIOA omvat een project-MER of een OVR 1391
IIOA met een GPBV-installatie 1391
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 1 278,50
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 2 334
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 3 111,50
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen
en IIOA omvat een project-MER of een OVR
1446,50
Digitale aanvraag met stedenbouwkundige handelingen en IIOA met een GPBV-installatie 1446,50
Planologisch attest 1391
Stedenbouwkundig attest 56
Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden, zonder wegenaanleg 56
Digitale aanvraag voor het verkavelen van gronden, met wegenaanleg 111,50
Digitale aanvraag voor een bijstelling van een Omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden, zonder wegenaanleg
56
Digitale aanvraag voor een bijstelling van een Omgevingsvergunning
voor het verkavelen van gronden met wegenaanleg
111,50
Digitale meldingsaanvraag 56
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 1 278,50
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, IIOA klasse 2 278,50
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
IIOA omvat een project-MER of een OVR
1391
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
IIOA met een GPBV-installatie
1391
Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA klasse 1
334
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA omvat een project-MER of een OVR
1446,5
Verzoek tot bijstelling of vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden, digitale aanvraag
met stedenbouwkundige handelingen en IIOA met een GPBV-installatie
1446,5
Verzoek tot bijstelling of de vraag tot afwijking van de milieuvoorwaarden,
bij een analoge aanvraag, bovenop de andere procedurekosten
28
Melding van overdracht van een IIOA, digitale aanvraag 56
Melding van overdracht van een IIOA, analoge aanvraag 83,50
Mededeling met vraag omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning, digitale aanvraag
56
Mededeling met vraag omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar
naar een permanente vergunning, analoge aanvraag
83,5
Projectvergadering 111,50
Procedure administratieve lus op vraag van de aanvrager 111,50
Afleveren attest van aanplakking 6
Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten eenvoudige procedure 56
Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten uitgebreide procedure 278,50


IIOA
: 'ingedeelde inrichting of activiteit' zoals omschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 27.11. 2015 tot uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de Omgevingsvergunning en haar bijlagen.

GPBV: het equivalent van het Engelse 'IPPC', is een afkorting van Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging.

Openingsuren & contact

Ruimelijke Omgeving - Stedenbouw / Ruimtelijke Ordening

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 40
F
051 40 51 89