Corona - burgerzaken

Sinds maandag 18 mei werkt de dienst Burgerzaken enkel nog op afspraak.

Die afspraak kan je digitaal vastleggen via www.tielt.be, knop 'afspraak maken'. 

Ook via telefoon, e-mail of het digitale loket kan je heel wat zaken vanop afstand afhandelen.

Voor telefonische contactname: 

 • Burgerlijke stand (geboortes, huwelijken, overlijdens, vreemdelingen) via T 051 42 81 30
 • Bevolking (eID, paspoort, rijbewijs, adreswijziging, strafregister) via T 051 42 81 35

DIGITAAL LOKET

Heel wat documenten vereisen geen verplaatsing meer naar het stadhuis. Je kan ze digitaal aanvragen en je krijgt ze doorgemaild of per post bezorgd:

RIJBEWIJZEN

De meeste instanties, zoals de regionale examencentra, centra voor medische en psychologische herstelonderzoeken en gemeentelijke diensten die instaan voor het verkrijgen en hernieuwen van een (voorlopig) rijbewijs, moesten hun deuren sluiten. Die situatie maakte het voor sommigen onmogelijk om de nodige stappen te zetten om hun definitief rijbewijs te halen of hun rijbewijs te hernieuwen.

Bij Koninklijk Besluit worden volgende documenten, die hun geldigheid verloren na 15 maart, verlengd t.e.m. 30 september:

 • het rijbewijs en het voorlopig rijbewijs
 • de rijgeschiktheidsattesten
 • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een
  tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën.
 • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

DE VOLGENDE MAATREGELEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING IN BELGIË

 • De op het rijbewijs voor groep C en/of groep D vermelde code 95 die na 15 maart 2020 en vóór 30 september 2020 verstrijkt, wordt verlengd tot en met 30 september 2020.
 • De geldigheidsduur van groep 2 (categorieën C, C1, C+E, C1+E en D, D1, D+E en D1+E) en de niet-permanente categorieën van groep 1 (inclusief bezoldigd vervoer) die na 15 maart en vóór 30 september 2020 op het rijbewijs zijn vermeld, worden automatisch verlengd tot en met 30 september 2020.
 • Bestuurders die in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geldig voor een of meer categorieën, dat na 15 maart 2020 vervalt, worden tot en met 30 september 2020 vrijgesteld van het rijbewijs indien zij in het bezit zijn van dit rijbewijs.
 • Als de aanvraag voor een (voorlopig) rijbewijs vervalt in de periode van 16 maart 2020 t/m 30 september 2020, dan wordt de geldigheid van die aanvraag automatisch verlengd t/m 30 september 2020.
 • Rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen tot en met 30 september 2020 worden afgehaald, ook al zijn er in-tussen meer dan 3 maanden verstreken.

De politie is op de hoogte van deze maatregelen. De (voorlopige) rijbewijzen blijven geldig en moeten niet door een nieuw document worden vervangen.

Als de geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs, van een categorie met beperkte geldigheidsduur of van code 95 verstreken is vóór 16 maart (dus m.a.w. niet ná 15 maart), dan gelden deze tijdelijke maatregelen niet en moet de burger zich in regel stellen alvorens hij reglementair kan rijden.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken zijn opgeschort (aanvraag eID, sociale tegemoetkomingen ...). Voor die producten contacteer je ons best telefonisch om af te spreken. Ook huisbezoeken door de politie in het kader van adreswijzigingen zijn opgeschort.

HUWELIJKEN

Maximaal 100 aanwezigen; recepties toegelaten tot max. 10 personen. 

JUBILEA

Zijn voorlopig uitgesteld.

AANGIFTE GEBOORTE

Ofwel op afspraak, ofwel via webformulier

AANGIFTE OVERLIJDEN

Kan door begrafenisondernemer digitaal worden geregeld via webformulier.

Bij begrafenissen mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn en die moeten afstand houden; koffietafels toegestaan tot 10 personen. 

Deel deze pagina