Corona - financiële maatregelen

Hoewel het schepencollege de afgelopen maanden absolute prioriteit gaf aan de gezondheid en het welzijn van de Tieltenaar, is er ook aandacht voor de financiële weerslag van deze crisis.

Daarom is voorgesteld om alvast enkele steunmaatregelen goed te keuren. Het is de bedoeling dat die van toepassing zijn tijdens de volle, begonnen maanden waarvoor de federale maatregelen m.b.t. de coronacrisis gelden. Dit pakket komt bovenop federale en Vlaamse maatregelen:

 • integrale terugbetaling van tickets en inschrijvingsgelden van geannuleerde voorstellingen en evenementen van de stadsdiensten.
 • verenigingen en gebruikers van de stadsinfrastructuur kunnen hun geannuleerde activiteit kosteloos naar een nieuwe datum verschuiven of - als dat niet lukt - krijgen hun betaalde huurkosten terugbetaald. Dat geldt ook voor het gehuurde materiaal.
 • de concessievergoedingen en de maandelijkse huur betaald door verenigingen wordt voor deze periode geannuleerd.
 • aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om voor lokale handelaars een deel van de gemeentelijke retributies en belastingen op te schorten tijdens de periode waarbinnen de federale maatregelen van kracht zijn:

  • belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte
  • belasting op bestaande nachtwinkels
  • belasting op terrassen
  • belasting op markten en foren
 • de belasting op het verstrekken van logies zal pas ingevoerd worden per 1 januari 2021.

Uiteraard zal ook dit alles de komende weken verder opgevolgd en geëvalueerd worden

Deel deze pagina