Erkenning, kind

Een erkenning is een wettelijke verklaring van vader- of moederschap aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze verklaring wordt in een erkenningsakte vastgelegd.

Wie

Wanneer beide ouders ongehuwd zijn, dan is een erkenning noodzakelijk om de afstamming langs vaderzijde van het kind vast te leggen. Beide ouders zijn aanwezig bij de erkenning en de moeder geeft haar toestemming.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet ook het kind zijn/haar toestemming geven samen met de moeder.

Bij de erkenning van een meerderjarige volstaat de toestemming van de meerderjarige.

Ook een gehuwde man kan, buiten zijn huwelijk, een kind erkennen. De moeder van het kind moet haar toestemming geven. De echtgenote van de man wordt hiervan aangetekend in kennis gesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand maar haar toestemming is niet vereist.

De erkenning door de moeder gebeurt enkel wanneer ze anoniem in het buitenland bevalt of wanneer de geboorteakte ontbreekt.

Wanneer

Een erkenning kan gebeuren voor de geboorte, tijdens of na de geboorteaangifte.

Waar

Een kind kan erkend worden in zijn geboorteplaats (tijdens aangifte geboorte of na de geboorte), of in de woonplaats van ouders (erkenning voor de geboorte).

Welke documenten meebrengen

  • De identiteitskaarten van de moeder en de erkenner
  • Een doktersattest, waaruit blijkt dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld (bij erkenning voor de geboorte)
  • voor personen met vreemde nationaliteit, kan een bewijs van burgerlijke staat en geboorteakten gevraagd worden (neem vooraf contact met de dienst) 

Maak hier je afspraak:

E-loket

  • afschrift akte erkenning voor geboorte (voor aangifte erkenning, maak afspraak!)

    Formulier
  • afschrift akte erkenning na geboorte (voor aangifte erkenning, maak afspraak!)

    Formulier

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 30
F
051 40 51 89