Geveltuinen

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel. Hiertoe worden een of meerdere straattegels weggenomen en worden in de vrijgekomen ruimte planten gezet, ook een klimplant is mogelijk.

De geveltuinen kunnen zo op verschillende vlakken een echte meerwaarde voor het stedelijk weefsel zijn. Straten krijgen een groen uitzicht, tussen de bladeren kunnen insecten en vogels hun nesten bouwen wat goed is voor de biodiversiteit, ondertussen zuivert de klimplant de stadslucht  en wordt ook fijn stof weggefilterd. Verder voorzien planten ook de gevel van een natuurlijk isolatielaagje. Niets dan voordelen dus!

Jammer genoeg kan het niet overal. De voetpaden moeten voldoende bereikbaar blijven.

In het reglement worden de rechten en plichten omtrent aanleg en onderhoud duidelijk  omschreven.

E-loket

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89
een voorbeeld van geveltuin