Erosie en subsidiereglement groenbedekkers

Ook in Tielt zorgt bodemerosie voor problemen. Jaarlijks spoelt hier immers gemiddeld 2 tot 5 ton vruchtbare grond af per hectare. Ook kiemplanten, meststoffen en bestrijdingsmiddelen kunnen mee gespoeld worden. Op die manier wordt de verontreiniging van het oppervlaktewater verder in de hand gewerkt. Stroomafwaarts kunnen burgers ten gevolge van bodemerosie te kampen hebben met modder- en wateroverlast.
Stad Tielt blijft niet bij de pakken zitten, in 2005 werd een erosiebestrijdingsplan opgesteld voor Tielt.

Erosie kan ook aangepakt worden door het inzaaien van groenbedekkers. In Tielt kan men hiervoor een subsidie bekomen.

Voor meer info omtrent erosie kan men de dienst Milieu van Stad Tielt contacteren.

Openingsuren & contact

Ruimtelijke Omgeving - Milieu

adres
Markt 138700Tielt
Tel.
051 42 81 50
F
051 40 51 89